با توجه به تكنولوژي زير ساخت سامان ، ارتباطات با ساير سيستم ها بسهولت و با استفاده از فرآيند گردش كار (براي سيستم هاي همگون) يا ارايه سرويس هاي مختلف مورد نياز امكان پذير مي باشد. اين زير سيستم وظيفه تبادل اطلاعات درون سازماني را به عهده دارد.

 

قابلیت های عمومی:

  • مديريت ارتباط آرشيو سامان با ساير سيستم ها
  • ارايه سرويسهاي مختلف ايجاد انواع نامه
  • امكان لينك موجوديت هاي مختلف سامان با انواع مجوديت ساير سيستم ها
  • امكان قبول انواع در خواستهايي مانند تجميع گزارشات ساير سيستم ها و تهيه مجلد به صورت Pdf  و ارسال به مقاصد مورد نظر
  • ارايه پنجره ديدگاه هاي مختلف از آرشيو اسناد به ساير سيستم ها
  • ارايه پنجره ديدگاه هاي مختلف مكاتبات در خصوص موضوع مورد نظر ساير سيستم ها