ايجاد و مديريت انواع دفاتر تلفن توسط اين زير سيستم انجام مي شود. با استفاده از اين ابزار مي توان دفاتر تلفن عمومي سازمان ، دفاتر تلفن خاص واحدهاي اجرايي و دفاتر تلفن خصوصي براي كاربران ايجاد نمود.

 

قابلیتهای عمومی:

  • امكان ايجاد انواع دفاتر خصوصي و عمومي
  • امكان ورود اطلاعات شناسنامه اي اشخاص حقيقي و حقوقي
  • امكان درج پيش شماره استان، شهر
  • امكان درج انواع شماره تلفن (داخلي، محل كار، منزل، همراه)
  • امكان تعيين مجوز دسترسي  ، و نوع دسترسي و به اشتراك گذاشتن دفتر تلفن
  • امكان جستجو روي كليه اقلام اطلاعاتي در يك دفتر تلفن خاص يا كليه دفاتر تلفن
  • امكان فيلتر نمودن بر اساس نوع نقش
  • ارايه سرويس به ساير زير سيستم هاي مكاتبات و پيامها
  • ارايه سرويس به ساير سيستمهاي سازمان