يكي از خصوصيات بارز سامان، امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با آن بگونه هاي مختلف از قبيل ارتباط از طريق Web service با سيستم هاي همگون، ارتباط با استفاده از پروتكل ECE ، ارتباط از طريق Email و Fax ، ارتباط از طريق گوشي همراه و ... ميباشد. وظيفه اين زيرسيستم مديريت ارتباطات فرا سازماني مي باشد.

 

قابلیتهای عمومی:

  • مديريت ارتباط با استفاده از پروتكل ECE
  • در يافت Email و تبديل آن به نامه وارده و انتقال به كارتابل
  • ارسال نامه، پيام، دعوت به جلسه ، صورت جلسه و ...  از طريق Email به نقش هاي فرا سازماني
  • ارسال پيامك
  • ارسال و دريافت Fax